Over mij
Mijn naam is Catherine Pannevis (1969). Na mijn studie psychologie aan de Universiteit van Leiden, heb ik mij verder gespecialiseerd als (kinder- en jeugd) psychotherapeut, gz-psycholoog, klinisch psycholoog en Infant Mental Health specialist. Inmiddels ben ik meer dan 20 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg waarbij ik in diverse instellingen werkzaam ben geweest zoals de Meregaard en Fornhese (GGZ Centraal), het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en het IMH Centrum. In de afgelopen jaren heb ik mij verder verdiept in mentaliserend bevorderende (groeps)behandeling bij jonge kinderen en hun ouders, in de moderne psychoanalyse en in persoonlijkheidsproblematiek bij adolescenten en volwassenen. Naast mijn werk als zelfstandig klinisch psycholoog/psychotherapeut, ben ik docent en trainer op het gebied van de kinderontwikkeling, de infant mental health en adolescenten. Daarnaast geef ik supervisie aan professionals. Tot slot ben ik als voorzitter actief geweest in de DAIMH (www.daimh.nl).  

Publicaties

Redactiebundels
Infant Mental Health, themanummer tijdschrift kinder- en jeugdpsychotherapie Gastredacteur, samen met Merijn Merbis (red., 2018)

Handboek Infant Mental Health, inleiding in de ouder-kindbehandeling
Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C. en Derkx, B. (red., 2011)

Artikelen
Pannevis, C.H. (2015). Being who we are: verslag van de studiedagen psychoanalyse van de NVPA. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 21(3).

Pannevis, C.H. (2012). Kieke…boe! Spelenderwijs groot worden binnen de ouder- kindrelatie. In: Dil, L.M., Hendriksen,M. Kampen, D. & Valk, M.E. van der (red.) Spel en creativiteit in de psychoanalytische psychotherapie. Assen: Van Gorcum.

Pannevis, C. & Rexwinkel, M. (2011). Mentaliserende ouder-babygroepspsychotherapie. In: Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C. en Derkx, B. (red.) Handboek Infant Mental Health, inleiding in de ouder- kindbehandeling. Assen: Van Gorcum, p. 381 – 390.

Pannevis, C. (2011). Baby in beeld. In: Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C. en Derkx, B. (red.) Handboek Infant Mental Health, inleiding in de ouder- kindbehandeling. Assen: Van Gorcum, p. 360 – 366.

Pannevis, C. (2009). Technische aspecten van de mentaliserende ouder-kindbehandeling. In: Deben-Mager, M.M. & Verheugt-Pleiter, A. (red.) Bankgeheimen, over de werkzaamheid van psychoanalytische behandelingen. Assen: Van Gorcum. p.85 – 98.

Pannevis, C. (2008). Als je baby niet wil drinken, en je als ouders ondervoed raakt in het ouderschap. In: Mettrop-Wuster, I. & De Volder, F. (red.) De inwendige mens: psychoanalytische beschouwingen over de betekenis van eten in de ontwikkeling van kinderen en hun ouders. Assen: Van Gorcum, p. 26 – 42.

Samenwerkingspartner
Catherine Pannevis huist met haar Praktijk Pannevis in hetzelfde pand als Plein 20 (www.plein20.nl). een groepspraktijk voor psychotherapie aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. Tussen beide praktijken is een toenemende mate van samenwerking.  Indicaties en behandelingen worden geanonimiseerd besproken in intervisie en multidisciplinair werkoverleg.
Praktijk Pannevis werkt tevens samen met de volgende collega’s:
Psychiaters: E. Thiel; A. de Groot; L. Daenen; M. Swinkels
Psychotherapeuten: N. Colijn; M. Sanders; E. Teuwen; F. Schalkwijk
GZ-psychologen: D. Wage; C. Hijmans
Sociaal Pedagogisch Hulpverleners: H. Mooren

Tot slot maakt de praktijk deel uit van een regionaal netwerk voor overleg en verwijzing. De praktijk is aangesloten bij de Amsterdamse kinder- en jeugdpraktijken (www.AKJP.nl), een samenwerkingsverband van vrijgevestigde psychologen en psychiaters in de regio.

BIG registraties

Psychotherapeut:
89052582716
Klinisch psycholoog:
69052582725

Lidmaatschap beroepsverenigingen

LVVP: lid
VKJP: lid specialist en supervisor
DAIMH: Infant Mental Health specialist
NPaV: aspirant lid
NVPP: lid en supervisor
NVP: lid, (leer)supervisor, leertherapeut

Praktijk Pannevis

Van Tuyll van Serooskerkenplein 1
1076 LX Amsterdam
Telefoon: 06-38248028
info@praktijkpannevis.nl

KvK nummer 56469985

Privacybeleid

Kwaliteitsstatuut