Disclaimer

De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld en de inhoud wordt regelmatig geactualiseerd. C. Pannevis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de informatie, of voor eventuele schade of gevolgschade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites van derden waarnaar verwezen wordt via deze website.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar verwezen wordt geen rechten ontlenen.

BIG registraties

Psychotherapeut:
89052582716
Klinisch psycholoog:
69052582725

Lidmaatschap beroepsverenigingen

LVVP: lid
VKJP: lid specialist en supervisor
DAIMH: Infant Mental Health specialist
NPaV: aspirant lid
NVPP: lid en supervisor
NVP: lid, (leer)supervisor, leertherapeut

Praktijk Pannevis

Van Tuyll van Serooskerkenplein 1
1076 LX Amsterdam
Telefoon: 06-38248028
info@praktijkpannevis.nl

KvK nummer 56469985

Privacybeleid

Kwaliteitsstatuut