Uw naam *

  E-mail adres *

  Onderwerp *

  Telefoonnummer

  Opmerking(en)

  Pricavybeleid

  Ik heb het privacybeleid gelezen en ga ermee akkoord.(Optioneel)Nadat we contact hebben gehad wil ik graag dat mijn gegevens worden verwijderd.

  Aanbod

  Kort als het kan, langer als het nodig is…
  Praktijk Pannevis biedt zowel kort- als langer durende, procesgerichte psychotherapie. Er wordt gewerkt vanuit een ontwikkelingsgerichte, psychodynamische en systemische behandelvisie.

  Kind en jeugd
  In de behandeling van kinderen en jeugdigen worden ouders en belangrijke anderen normaliter direct of indirect bij de behandeling betrokken. Bij jongeren van 16 jaar en ouder gebeurt dit in onderling overleg.

  • Baby’s en peuters
   Te denken valt aan aanhoudend huilen, slaapproblemen, prikkelgevoeligheid, angstklachten, voedingsproblemen, ouder-kindrelatieproblemen en bij zorgen over de ontwikkeling.
  • Kinderen
   Te denken valt aan angst en somberheid, gebrek aan zelfvertrouwen, problemen in de omgang met leeftijdgenoten, slaapproblemen, klachten na een traumatische gebeurtenis, aandacht en concentratieproblemen, een stagnerende ontwikkeling en ouder-kindrelatieproblemen.
  • Jongeren
   Te denken valt aan overmatig piekeren, gebrek aan zelfvertrouwen, angst of somberheid, problemen in de omgang met ouders en/of leeftijdgenoten, aandacht- en concentratieproblemen, klachten na een traumatische gebeurtenis, onverwerkte rouw, eetproblemen.

  Volwassenen
  Te denken valt aan aanhoudende angst en somberheidsklachten, problemen in de omgang met belangrijke anderen, persoonlijkheidsproblemen, burn-out, post traumatische stressklachten, psychosomatische klachten en aandacht- en concentratieproblemen.

  Wachttijd
  Gemiddeld genomen is de aanmeldingswachttijd 4 tot 8 weken en bij baby’s en peuters 1 tot 2 weken. Het kan echter ook zo zijn dat er geen mensen meer op de wachtlijst geplaatst worden, omdat het langer duurt dan 2 maanden en u beter bij een andere praktijk hulp kunt zoeken.
  Voor kinderen en jeugdigen
  Wachttijd aanmelding: er is op dit moment alleen ruimte voor kinderen tot 1 jaar.
  Er is geen wachttijd tussen aanmelding en behandeling.

  Voor volwassenen
  Wachttijd aanmelding: er is op dit moment geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
  Er is geen wachttijd tussen aanmelding en behandeling.

  Voor aanmeldingen van cliënten ouder dan 18 jaar: bij te lange wachttijden of een aanmeldingsstop vanwege het bereiken van het zorgplafond, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgaanbieder of uw zorgverzekering vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

  De gegevens zijn geactualiseerd op: 27 december 2023

  Praktische informatie

  Werkwijze
  Na de telefonische aanmelding waarin we een eerste inschatting maken of u met uw hulpvraag bij mij aan het goede adres bent, maken we een afspraak voor een intakegesprek, gevolgd door een aantal onderzoeksgesprekken. Na deze gesprekken volgt een adviesgesprek waarin ik helder maak wat mijn bevindingen zijn en ik een voorstel doe voor behandeling. Wanneer u instemt met het advies stellen wij in gezamenlijkheid een behandelplan op waarin staat beschreven wat uw probleem is, welke behandeldoelen nagestreefd zullen worden en via welke behandelmethode. Tevens wordt de frequentie en de verwachtte duur van de behandeling vastgesteld. Bij kinderen en jeugdigen worden ouders normaliter betrokken bij de intake, de onderzoeksgesprekken en de behandeling die er uit volgt.

  Kosten en vergoedingen
  Kosten en vergoedingen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
  Praktijk Pannevis heeft om inhoudelijke redenen besloten om in 2023 geen overeenkomst te sluiten met de gemeenten. Dit betekent dat de kosten voor de behandeling niet vergoed worden.
  De kosten zijn €125,00 per consult (45 minuten).
  Voor twee gezinnen met een stadspas (groene stip) is er jaarlijks ruimte voor ouder-babybehandelingen tegen een zeer gereduceerd tarief.

  Kosten en vergoedingen voor volwassenen van 18 jaar en ouder
  Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM 5 die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen.

  De behandeling wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks afgerekend middels zorgprestaties waarvan de tarieven ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) worden vastgesteld.
  Voor 2024 heeft de praktijk een contract met de volgende zorgverzekeraars:

  • Achmea waaronder Zilveren Kruis, Avero, Centraal Beheer, Interpolis, FBTO, Agis, De Friesland, Inshared, Hagelunie, Pro Life, OZF Achmea
  • Zorg & Zekerheid waaronder AZVZ
  • ONVZ waaronder VVAA, PNO en Jaah
  • DSW waaronder Stad Holland en In Twente
  • Caresq waaronder Promovendum, Besured, National Academic, Aon, Aevitae
  • ASR waaronder Ditzo

  De behandeling wordt maandelijks volledig in natura (rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de behandelaar) vergoed. U betaalt alleen uw eigen risico.

  Met de onderstaande zorgverzekeraars heeft de praktijk voor 2024 geen contract afgesloten:

  • Menzis (Menzis, Ander Zorg, Vinkvink)
  • VGZ ( waaronder VGZ, IZA, IZZ, Zorgzaam Verzekerd, Bewuzt, UMC)
  • CZ (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden)

  Heeft u bij een van deze ongecontracteerde verzekeraars een polis dan stuurt Praktijk Pannevis u zelf een rekening gebaseerd op een tarief per zitting van €159,85. Deze rekening kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u een zuivere restitutiepolis heeft krijgt u de kosten in de meeste gevallen volledig vergoed. Als u een naturapolis of een beperkte restitutiepolis heeft dan zult u een deel van de kosten van de behandeling zelf moeten betalen. In dat geval krijgt u circa 70% van de kosten vergoed. Wanneer u een budget/selectiefpolis heeft is de vergoeding mogelijk lager.

  Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het Zorginstituut Nederland vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP) dan is het tarief €125,00 per zitting van 45 minuten. Een verwijzing is dan niet nodig.

  Eigen risico
  Afhankelijk van de regelgeving van de overheid zal sprake zijn van een wettelijk vastgestelde eigen risico.

  Zelfbetalers
  U kunt er ook voor kiezen om de kosten voor uw behandeling geheel zelf te betalen. U bent dan verzekerd van maximale keuzevrijheid, discretie en anonimiteit. De kosten zijn €125,00 per consult. Een consult duurt 45 minuten.

  Annuleren van de afspraak
  Bij het afzeggen van de afspraak, korter dan 24 uur van te voren, zal de praktijk €75,00 bij u in rekening brengen.

  Waarneming en spoed
  Buiten kantoortijden kunnen cliënten in spoedgevallen contact opnemen met de huisartsenpost Amsterdam, telefoonnummer 088 003 0600.
  Wanneer de praktijk tijdens vakantie gesloten is wordt er voor cliënten waarneming geregeld tijdens kantoortijden.

  Rechten en plichten
  Beroepscode
  Als klinisch psycholoog/psychotherapeut ben ik opgenomen in het overheidsregister (B.I.G.) en ben ik wettelijk gehouden aan de gedragsregels zoals omschreven in de beroepscode voor klinisch psychologen en psychotherapeuten, die u kunt vinden op de site van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten), //www.lvvp.info/

  Rechten
  Als u in psychotherapie gaat, is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan beschreven in de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WGBO).

  Klachten
  Als u niet tevreden bent over de behandeling, kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreken met mij als behandelaar. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u een klacht indienen.

  Voor klachten over de behandelingen van kinderen en jongeren onder de 18 jaar, die de behandeling vergoed krijgen door de gemeente, is er een eigen klachtregeling.
  U kunt zich wenden tot:
  https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-jongeren-18-jaar

  Voor klachten over behandelingen voor volwassenen (18 jaar en ouder) en voor jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen, kunt u zich wenden tot:
  https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen

  De geschillenregeling is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

  LVVP
  Maliebaan 87,
  3581 CG
  Utrecht

  BIG registraties

  Psychotherapeut:
  89052582716
  Klinisch psycholoog:
  69052582725

  Lidmaatschap beroepsverenigingen

  LVVP: lid
  VKJP: lid specialist en supervisor
  DAIMH: Infant Mental Health specialist
  NPaV: aspirant lid
  NVPP: lid en supervisor
  NVP: lid, (leer)supervisor, leertherapeut

  Praktijk Pannevis

  Van Tuyll van Serooskerkenplein 1
  1076 LX Amsterdam
  Telefoon: 06-38248028
  info@praktijkpannevis.nl

  KvK nummer 56469985

  Privacybeleid

  Kwaliteitsstatuut