Uw naam *

E-mail adres *

Onderwerp *

Telefoonnummer

Opmerking(en)

Pricavybeleid

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga ermee akkoord.(Optioneel)Nadat we contact hebben gehad wil ik graag dat mijn gegevens worden verwijderd.

Aanbod

Kort als het kan, langer als het nodig is…
Praktijk Pannevis biedt zowel kortdurende psychotherapie (basis GGZ) als langer durende, procesgerichte psychotherapie (specialistische GGZ). Er wordt gewerkt vanuit een ontwikkelingsgerichte, psychodynamische en systemische behandelvisie.

Kind en jeugd
In de behandeling van kinderen en jeugdigen worden ouders en belangrijke anderen normaliter direct of indirect bij de behandeling betrokken. Bij jongeren van 16 jaar en ouder gebeurt dit in onderling overleg.

 • Baby’s en peuters
  Te denken valt aan aanhoudend huilen, slaapproblemen, prikkelgevoeligheid, angstklachten, voedingsproblemen, ouder-kindrelatieproblemen en bij zorgen over de ontwikkeling.
 • Kinderen
  Te denken valt aan angst en somberheid, gebrek aan zelfvertrouwen, problemen in de omgang met leeftijdgenoten, slaapproblemen, klachten na een traumatische gebeurtenis, aandacht en concentratieproblemen, een stagnerende ontwikkeling en ouder-kindrelatieproblemen.
 • Jongeren
  Te denken valt aan overmatig piekeren, gebrek aan zelfvertrouwen, angst of somberheid, problemen in de omgang met ouders en/of leeftijdgenoten, aandacht- en concentratieproblemen, klachten na een traumatische gebeurtenis, onverwerkte rouw, eetproblemen.

Volwassenen
Te denken valt aan aanhoudende angst en somberheidsklachten, problemen in de omgang met belangrijke anderen, persoonlijkheidsproblemen, burn-out, post traumatische stressklachten, psychosomatische klachten en aandacht- en concentratieproblemen.

Wachttijd
Gemiddeld genomen is de aanmeldingswachttijd 4 tot 8 weken en bij baby’s en peuters 1 tot 2 weken. Het kan echter ook zo zijn dat er geen mensen meer op de wachtlijst geplaatst worden, omdat het langer duurt dan 2 maanden en u beter bij een andere praktijk hulp kunt zoeken.
Voor kinderen en jeugdigen
Wachttijd aanmelding: er is op dit moment alleen ruimte voor kinderen tot 1 jaar.
Er is geen wachttijd tussen aanmelding en behandeling.

Voor volwassenen
Wachttijd aanmelding: er is op dit moment geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Er is geen wachttijd tussen aanmelding en behandeling.

Voor aanmeldingen van cliënten ouder dan 18 jaar: bij te lange wachttijden of een aanmeldingsstop vanwege het bereiken van het zorgplafond, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgaanbieder of uw zorgverzekering vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De gegevens zijn geactualiseerd op: 15 maart 2020

Praktische informatie

Werkwijze
Na de telefonische aanmelding waarin we een eerste inschatting maken of u met uw hulpvraag bij mij aan het goede adres bent, maken we een afspraak voor een intakegesprek, gevolgd door een aantal onderzoeksgesprekken. Na deze gesprekken volgt een adviesgesprek waarin ik helder maak wat mijn bevindingen zijn en ik een voorstel doe voor behandeling. Wanneer u instemt met het advies stellen wij in gezamenlijkheid een behandelplan op waarin staat beschreven wat uw probleem is, welke behandeldoelen nagestreefd zullen worden en via welke behandelmethode. Tevens wordt de frequentie en de verwachtte duur van de behandeling vastgesteld. Bij kinderen en jeugdigen worden ouders normaliter betrokken bij de intake, de onderzoeksgesprekken en de behandeling die er uit volgt.

Kosten en vergoedingen
Kosten en vergoedingen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
Met ingang van 2015 is de financiering van de jeugd GGZ over gegaan naar de gemeente. Dit betekent dat de gemeente waar uw kind staat ingeschreven de kosten voor de behandeling vergoed, mits de praktijk een contract heeft met deze gemeente. Praktijk Pannevis heeft een contract met de gemeente Amsterdam, de gemeente Amstelveen en Over Amstel voor basis en gespecialiseerde GGZ-behandelingen. Dit betekent dat de behandeling vergoed wordt voor 2020. Om de kosten vergoed te krijgen heeft u wel een verwijzing nodig van de huisarts, medische specialist of van het Ouder-Kind Team (OKT).

Kosten en vergoedingen voor volwassenen van 18 jaar en ouder Om de kosten (deels) vergoed te krijgen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Psychotherapie is met ingang van 1 januari 2008 opgenomen in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Praktijk Pannevis heeft besloten om met een aantal zorgverzekeraars geen contract meer af te sluiten omdat de zorgverzekeraars teveel beperkingen opleggen om nog kwalitatief hoogwaardige behandelingen te bieden. Praktijk Pannevis heeft voor 2020 een contract afgesloten met de volgende groepen/coöperaties van zorgverzekeraars:

 • Achmea-groep,
 • Multizorg-groep,
 • DSW en
 • de Friesland zorgverzekeraar.

Bent u verzekerd bij een van deze verzekeraars dan wordt de behandeling direct gefactureerd aan uw zorgverzekeraar en worden de kosten vergoed. Praktijk Pannevis heeft voor 2020 geen contract afgesloten met de volgende groepen/coöperaties van zorgverzekeraars:

 • de Coöperatie VGZ,
 • de CZ-groep en
 • Menzis

Onderstaande link geeft aan bij welke groep de verschillende zorgverzekeraars zijn aangesloten. //www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er Bent u bij een van deze verzekeraars aangesloten dan is de hoogte van de vergoeding van de behandeling die start of verlengd wordt in 2020 afhankelijk van uw verzekeringspolis. Als u een zuivere restitutiepolis heeft, krijgt u 100% vergoed en bent u vrij uw zorgverlener te kiezen. Aan het eind van de behandeling of als de DBC wordt verlengd stuurt Praktijk Pannevis u een rekening en kunt u deze rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u een restitutiepolis heeft of wilt, is het raadzaam om na te gaan of het inderdaad om een volledige restitutiepolis gaat met 100 % vrije artsen keuze en 100% vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners. Als u een naturapolis of een beperkte restitutiepolis heeft dan zult u een deel van de kosten van de behandeling zelf moeten betalen. In dat geval krijgt u circa 70% van de kosten vergoed. Wanneer u een budget/selectiefpolis heeft is de vergoeding mogelijk lager. Als u bij een van deze verzekeraars bent verzekerd kunt u overwegen om aan het eind van het jaar van verzekeraar te veranderen of uw polis te veranderen in een zuivere restitutiepolis. Belangrijk is u hierover voor de aanvang of verlenging van de behandeling goed te laten informeren.

Eigen risico
Afhankelijk van de regelgeving van de overheid zal sprake zijn van een wettelijk vastgestelde eigen risico.
 Onder de 18 jaar is er geen eigen risico verschuldigd.

Zelfbetalers
U kunt er ook voor kiezen om de kosten voor uw behandeling geheel zelf te betalen. U bent dan verzekerd van maximale keuzevrijheid, discretie en anonimiteit. De kosten zijn dan conform het NZA tarief 105 euro per consult. Een consult duurt 45 minuten.

Annuleren van de afspraak
Bij het afzeggen van de afspraak, korter dan 24 uur van te voren, zal de praktijk 50 euro bij u in rekening brengen.

Waarneming en spoed
Buiten kantoortijden kunnen cliënten in spoedgevallen contact opnemen met de huisartsenpost Amsterdam, telefoonnummer 088 003 0600.
Wanneer de praktijk tijdens vakantie gesloten is wordt er voor cliënten waarneming geregeld tijdens kantoortijden.

Rechten en plichten
Beroepscode
Als klinisch psycholoog/psychotherapeut ben ik opgenomen in het overheidsregister (B.I.G.) en ben ik wettelijk gehouden aan de gedragsregels zoals omschreven in de beroepscode voor klinisch psychologen en psychotherapeuten, die u kunt vinden op de site van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten), //www.lvvp.info/

Rechten
Als u in psychotherapie gaat, is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan beschreven in de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WGBO).

Klachten
Als u niet tevreden bent over de behandeling, kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreken met mij als behandelaar. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u een klacht indienen.

Voor klachten over de behandelingen van kinderen en jongeren onder de 18 jaar, die de behandeling vergoed krijgen door de gemeente, is er een eigen klachtregeling.
U kunt zich wenden tot:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-jongeren-18-jaar

Voor klachten over behandelingen voor volwassenen (18 jaar en ouder) en voor jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen, kunt u zich wenden tot:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen

De geschillenregeling is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

LVVP
Maliebaan 87,
3581 CG
Utrecht

BIG registraties

Psychotherapeut:
89052582716
Klinisch psycholoog:
69052582725

Lidmaatschap beroepsverenigingen

LVVP: lid
VKJP: lid specialist en supervisor
DAIMH: Infant Mental Health specialist
NPaV: aspirant lid
NVPP: lid en supervisor
NVP: lid, (leer)supervisor, leertherapeut

Praktijk Pannevis

Van Tuyll van Serooskerkenplein 1
1076 LX Amsterdam
Telefoon: 06-38248028
info@praktijkpannevis.nl

KvK nummer 56469985

Privacybeleid

Kwaliteitsstatuut